MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-03-06 

Psychoterapia w przeżywaniu żałoby, żałoba w procesie psychoterapii

print

W dniu 04.marca 2017r.  pracownicy MZPPP - członkowie Sekcji Interwencji Kryzysowej: mgr D. Słapek, mgr J. Tąporowska, mgr A. Kania oraz mgr A. Smolyn brały udział w konferencji pt.,,Psychoterapia w przezywaniu żałoby, żałoba w procesie psychoterapii" w Krakowie. Zaproszeni goście przedstawili różne formy pracy z żałobą. Jolanta Grabkowska -Markowska dzieliła się swoim  doświadczeniem (Hospicjum Cordis w Katowicach) z  pracy  terapeutycznej z dorosłymi, dziećmi -chorymi terminalnie i ich rodzinami. Bernadetta Janusz przedstawiła  koncepcję pracy z żałobą w oparciu o teorię więzi. Nawiązała do  kulturowych  sposobów utrzymania więzi ze zmarłymi, wskazała na znaczenie utrzymania i przekształcania więzi  ze zmarłym  w procesie  przeżywania żałoby. Beata Maciejewska- Sobczak  przedstawiła psychoanalityczne podejście do problematyki przeżywania utrat, przedstawiła koncepcje transgeneracyjnego przekazu nieprzeżytej żałoby.

Wróć