MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-10-24 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży nadużywających urządzeń multimedialnych

print

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach zaprasza do udziału w grupie wszystkich chętnych rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży nadużywających urządzeń multimedialnych.
Spotkania odbywać się będą raz na dwa tygodnie w czwartki w godzinach 16:30 - 18:00. Termin rozpoczęcia zostanie ustalony po zebraniu się wystarczającej grupy uczestników (min. 10 osób).
Zajęcia prowadzone będą przez Pana mgr Łukasza Kołomańskiego - pedagoga, trenera behawioralnego, koordynatora programu "Internet TAK, uzależnienie NIE" z ramienia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawnej FDN).
Serdecznie zapraszamy do zapisów w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u prowadzącego: e-mail: l.kolomanski@mzppp.pl, tel. 41 36 76 728 wew. 203.

Wróć