MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-12-15 

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

print

Dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach informuje, iż nasza placówka została wskazana przez Prezydenta Miasta Kielce do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno – Opiekuńczego dla miasta Kielce zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 września 2017 (Poz.1712).

W związku z powyższym w Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym działającym przy Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach udzielane będzie kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole. Dziecko zostanie objęte pomocą specjalistów w zależności od jego potrzeb, jak i potrzeb jego rodziny. Rodzice będą mogli uzyskać informacje dotyczące rozwoju ich dziecka, a podejmowane przez Nas działania pozwolą w pełni wykorzystać dostępne usługi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zapraszamy chętnych rodziców z dziećmi do zgłaszania się i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonychw Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym działającym przy MZ PPP w Kielcach.

Wróć