MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2018-05-29 

Klauzula Informacyjna dla klientów Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

print

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach w tym zakresie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznychz siedzibą w Kielcach przy ul. Urzędniczej 16, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Katarzyna Kasperek, e-mail: ido@mzppp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  2. Posiada Pani/Pan prawo do:

  *  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  *  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  *  przenoszenia danych,

  *  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  *  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  *  niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;

  *  trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Wróć