MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2019-03-11 

Konferencja z okazji 60 lat poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Kielcach

print

11 lutego 2019 roku w Sali Lustrzanej WDK w Kielcach odbyła się konferencja z okazji 60 lat poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w Kielcach w 100- lecie niepodległej Polski. Organizatorem Konferencji był Miejski Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach wraz z WDK im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Fundacją Ponad im. Doktora Pawła Półroli. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez: Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Kielce. Patronat Medialny: Radio Kielce, TVP 3, Echo Dnia. Pierwsza część konferencji poświęcana była obchodom 100 lat niepodległej Polski. W tej części znalazł się występ artystyczny Gromady Zuchowej „Księżycowe Biedronki” oraz występ Świętokrzyskich Słowików- zespołu wokalnego ze Studia Piosenki Blue Song prowadzonego przy MDK Kielce przez Joannę Litwin. Wątki historyczno-patriotyczne w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół i placówek przedstawiła mgr Dorota Batóg, SODMiDN

Druga część odbywała się pod tytułem: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach- codzienność w oprawie Jubileuszu. W ramach tej części uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania czterech wykładów: Co niesie nam postęp? Psychologia człowieka w zmieniającej się rzeczywistości, mgr Katarzyna Naszydłowska-Sęk, Zanurzeni w cyberprzestrzeni. Czy istnieje świat poza rzeczywistością wirtualną?, mgr Łukasz Kołomański, Język i komunikacja. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, mgr Aneta Miśkiewicz, Dziś dla jutra. Strategie planowania przyszłości, mgr Andrzej Siwoń. Całość zakończyło podsumowanie konferencji. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konferencji oraz organizatorom i prelegentom.

Wróć