MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2019-04-08 

Informacja dot. strajku

print

Informujemy, że Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych pozostaje w gotowości strajkowej od 8 kwietnia 2019r. do odwołania. Oznacza to, że jeśli dojdzie do strajku, nauczyciele poradni mogą do niego przystąpić. W chwili obecnej nie ma możliwości podania informacji o liczbie nauczycieli, którzy przystąpią do strajku, a którzy podejmą czynności w ramach zaplanowanych zajęć.

Prosimy więc, aby opiekunowie/rodzice dzieci/uczniów, które mają w tych dniach umówione spotkania ze specjalistami o kontakt telefoniczny z poradnią.

Wróć