MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2020-12-03 

Punkt Interwencji Kryzysowej

print

Od 18 listopada b.r. MZ PPP w Kielcach przywraca pracę Punktu Interwencji Kryzysowej w formie dostosowanej do aktualnej sytuacji związanej z pandemią (porady telefoniczne).

W każdą środę w godzinach, od 16.00 do 18.00, zarówno osoby dorosłe, młodzież, dzieci potrzebujące wsparcia, rozmowy, porady mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu telefonicznego w/w godzinach, pod nr: 41 367 67 28 wew. 305.

Pracę Punktu Interwencji Kryzysowej koordynuje: mgr Dorota Słapek

Zapraszamy!

Wróć