MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Dyrekcja

dr n.hum. Anna Hajdukiewicz
Dyrektor Poradni w Kielcach
a.hajdukiewicz@mzppp.pl
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydział Neofilologii, kierunek: Filologia angielska, doktor nauk humanistycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność pedagogika społeczna, studia podyplomowe z zakresu logopedii, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu pedagogiki i filologii angielskiej w tym: „Getting started with Primary CLIL”, Pakiet scenariuszy wzajemnego nauczania, Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodych Polaków i Anglików, Therapy model of supporting social performance of children with developmental deficiencies, redaktor prac zbiorowych oraz recenzent min: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli, biuletynów pedagogicznych oraz biuletynów dla rodziców. Laureatka prestiżowych wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną, m.in.: Medalu Komisji Edukacji Narodowej 2011 oraz Virtuti Medicinali 2014 i w 2017, członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, od 2015 roku przewodnicząca Sekcji Neuropedagogiki. Zajmuje się organizacją pracy Poradni oraz działaniami na rzecz rozwoju potencjału lokalnego.
mgr Edyta Sawa
Wicedyrektor
e.sawa@mzppp.pl
pedagog; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej; zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz orzecznictwem; prowadzi zajęcia warsztatowe profilaktyczno – wychowawcze i edukacyjne oraz wspierające rozwój dzieci/uczniów zdolnych; członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji
mgr Agnieszka Kania
Wicedyrektor
a.kania@mzppp.pl
psycholog, absolwentka UMCS w Lublinie, dodatkowe kwalifikacje: psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), terapia par i rodzin, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców, interwencja kryzysowa, zajmuje się problematyką zaburzeń lękowo- depresyjnych, ochroną zdrowia psychicznego, psychoprofilaktyka, procesami grupowymi, rozwojem myślenia twórczego.

Wróć