MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Psycholodzy

mgr Alicja Barańska

psycholog, doradca zawodowy absolwentka Uniwersytetu Śląskiego zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną oraz wyborem kierunku kształcenia i zawodu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzi warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli zarówno zawodoznawcze, psychologiczne oraz inne zgodnie z bieżącą tematyką szkół.

adres e-mail:a.baranska@mzppp.pl

gabinet nr 206   telefon wew. 206

mgr Agnieszka Chwalińska

psycholog; absolwentka KUL, dodatkowe kwalifikacje: studia z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej, terapeutka EEG Biofeedback, zajmuje się wsparciem i diagnozą psychologiczną, orzekaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

adres e-mail:a.chwalinska@mzppp.pl

gabinet nr 118   telefon wew. 118

mgr Elżbieta Czarnocka – Błaszczyk

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, posiada uprawnienia pedagogiczne. Dodatkowe kwalifikacje: specjalista biegły sądowy zarówno z zakresu psychologii jak i uzależnień. Zajmuje się diagnozą uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla uczniów i nauczycieli prowadzi warsztaty psychologiczne oraz inne zgodne z bieżącą tematyką szkół.

adres e-mail:e.czarnocka-blaszczyk@mzppp.pl

gabinet nr 7   telefon wew. 307

mgr Monika Domon

doradca zawodowy, ukończone studia podyplomowe - Psychopedagogika kreatywności i Poradnictwo zawodowe, zajmuje się diagnozą i doradztwem.

adres e-mail:m.domon@mzppp.pl

gabinet nr 205   telefon wew. 205

mgr Katarzyna Gumowska

psycholog, socjoterapeuta, absolwentka KUL, dodatkowe kwalifikacje: diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się, pracy z uczniem zdolnym, profilaktyki, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przemocy w rodzinie, wykorzystywania seksualnego, mediacji i interwencji kryzysowej, zajmuje się: diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz orzecznictwem, prowadzi zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne, konsultacje.

adres e-mail:k.gumowska@mzppp.pl

gabinet nr 217   telefon wew. 217

mgr Anna Jaworska-Hajduk

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatkowe kwalifikacje: psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo – behawioralnym oraz kliniczna diagnoza neuropsychologiczna dziecka, zajmuje się diagnozą psychologiczną, orzecznictwem, poradnictwem psychologicznym, psychoedukacją, wsparciem psychologicznym dla dzieci i rodziców.

adres e-mail:a.jaworska@mzppp.pl

gabinet nr 217   telefon wew. 217

mgr Agnieszka Kania

psycholog, absolwentka UMCS w Lublinie, dodatkowe kwalifikacje: psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), terapia par i rodzin, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców, interwencja kryzysowa, zajmuje się problematyką zaburzeń lękowo- depresyjnych, ochroną zdrowia psychicznego, psychoprofilaktyka, procesami grupowymi, rozwojem myślenia twórczego.

adres e-mail:a.kania@mzppp.pl

gabinet nr 215   telefon wew. 215

dr n. med. Danuta Kossak

socjolog, psycholog. absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, dodatkowe kwalifikacje: zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów niepełnosprawnych

adres e-mail:d.kossak@mzppp.pl

gabinet nr 106   telefon wew. 106

mgr Magdalena Krzyżak

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatkowe kwalifikacje:studia z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, zajmuje się diagnozą oraz terapią psychologiczną we wszystkich grupach wiekowych. Prowadzi trening umiejętności społecznych dla dzieci.

adres e-mail:m.krzyzak@mzppp.pl

gabinet nr 112   telefon wew. 112

mgr Anna Kulbat

psycholog, terapeutka zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatkowe kwalifikacje: kurs I º Integracji Sensorycznej, zajmuje się diagnozą problemów dydaktycznych i wychowawczych, wsparciem psychologicznym dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i dydaktycznymi, psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców, prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych, diagnoza dojrzałości szkolnej oraz opóźnień rozwojowych, orzecznictwo, terapia SI.

adres e-mail:a.kulbat@mzppp.pl

gabinet nr 7   telefon wew. 307

mgr Katarzyna Naszydłowska-Sęk

psycholog, absolwentka psychologii- specjalności Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

adres e-mail:k.naszydlowska-sek@mzppp.pl

gabinet nr 205   telefon wew. 205

mgr Maja Niedziela-Sieradzan

psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, posiada uprawnienie pedagogiczne, dodatkowe kwalifikacje: terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń dzieci i młodzieży, zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, treningiem umiejętności społecznych, prowadzi konsultacje.

adres e-mail: m.niedziela@mzppp.pl

gabinet nr 206   telefon wew. 206

mgr Anna Osowska

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej IIº, absolwentka UMCS w Lublinie, terapeuta rodzin, doradca zawodowy, zajmuje się diagnozą uczniów w zakresie trudności w nauce i funkcjonowania emocjonalno – społecznego, jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. wdrażania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzi zajęcia profilaktyczne przeciw przemocy dla uczniów gimnazjum oraz edukacyjne dla nauczycieli.

adres e-mail:a.osowska@mzppp.pl

gabinet nr 214   telefon wew. 214

mgr Katarzyna Pawlusek

psycholog, socjolog z przygotowaniem pedagogicznym. absolwenta KUL w Lublinie, dodatkowe kwalifikacje: certyfikowany trener i coach, zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną.

adres e-mail:k.pawlusek@mzppp.pl

gabinet nr 114   telefon wew. 114

mgr Paulina Płusa- Stolat

psycholog, absolwentka KUL, dodatkowe kompetencje: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i praca socjalna oraz Szkoły Trenerów Umiejętności Psychospołecznych KRT Gdańsk, zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, doskonaleniem umiejętności psychospołecznych.

adres e-mail:p.plusa@mzppp.pl

gabinet nr 210   telefon wew. 210

mgr Anna Pochopień

psycholog, pedagog, absolwentka SWPS w Warszawie. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej UMCS w Lublinie, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców, praktyk Metody Kids’ Skills, terapeuta integracji sensorycznej I°, prowadzi terapię psychologiczną w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (TSR). Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną uczniów z trudnościami w nauce, funkcjonowaniu emocjonalno - społecznym oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizuje zajęcia profilaktyczne dla dzieci i edukacyjne dla rodziców z obszaru zapobiegania przejawom agresji i przemocy. Udziela indywidualnego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.

adres e-mail:a.pochopien@mzppp.pl

gabinet nr 214   telefon wew. 214

mgr Justyna Prajsnar

psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dodatkowe kwalifikacje: terapeuta rodzinny, zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych według metody Ruchu Rozwijającego W. Scherborne oraz konsultacje rodzinne.

adres e-mail:j.praisnar@mzppp.pl

gabinet nr 113   telefon wew. 113

mgr Michał Radosiński

psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatkowe kwalifikacje: psychoterapia dzieci, zajmuje się: zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną.

adres e-mail:m.radosinski@mzppp.pl

gabinet nr 114   telefon wew. 114

mgr Dorota Słapek

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, dodatkowe kompetencje: kurs podyplomowy Psychoterapia, Systemowa Terapia Rodzin, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej, Terapia Integracji Sensorycznej (Iº), zajmuje się diagnozą specyficznych problemów w nauce, terapią a młodzieży i dorosłych, rodzin i par, psychoedukacją i psychoprofilaktyką uczniów

adres e-mail:d.slapek@mzppp.pl

gabinet nr 215   telefon wew. 215

mgr Jolanta Tąporowska

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się: diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i dzieci w młodszym wieku szkolnym, prowadzi terapię rodzin i szkołę dla rodziców.

adres e-mail:j.taporowska@mzppp.pl

gabinet nr 103   telefon wew. 103

mgr Joanna Ziółkowska

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, dodatkowe kwalifikacje: zajmuje się diagnozą uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

adres e-mail:j.ziolkowska@mzppp.pl

gabinet nr 106   telefon wew. 106

mgr Izabela Ziętal-Kołomańska

psycholog, absolwentka KUL. Dodatkowe kwalifikacje: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (I°). Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

adres e-mail:i.zietal@mzppp.pl

gabinet nr 113   telefon wew. 113

Wróć