MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Logopedzi

mgr Elżbieta Dzień

logopeda, surdologopeda, absolwentka WSP w Kielcach; dodatkowe kwalifikacje: terapeuta EEG biofeedback II º, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię EEG biofeedback

adres e-mail:e.dzien@mzppp.pl

gabinet nr 101   telefon wew. 101

mgr Marzena Janus

logopeda, neurologopeda, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dodatkowe kwalifikacje: wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka,, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:m.janus@mzppp.pl

gabinet nr 109a   telefon wew. 109

mgr Dorota Święcka

logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej , absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:d.swiecka@mzppp.pl

gabinet nr 104   telefon wew. 104

mgr Agata Mijas

logopeda, pedagog, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:a.mijas@mzppp.pl

gabinet nr 102   telefon wew. 102

mgr Aneta Miśkiewicz

logopeda, neurologopeda, absolwentka WSP w Kielcach, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:a.miskiewicz@mzppp.pl

gabinet nr 102   telefon wew. 102

mgr Karolina Odelska

logopeda, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie wczesnej interwencji logopedycznej, dodatkowe kwalifikacje: treningi słuchowe Pediatrycznym Testem Zdaniowym kurs terapii ręki, udział w warsztatach amerykańskich programów Hanen, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

adres e-mail:k.odelska@mzppp.pl

gabinet nr 216   telefon wew. 216

mgr Elwira Radziejewska

logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji, absolwentka: Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii, wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna, zajmuje się: diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:e.radziejewska@mzppp.pl

gabinet nr 8   telefon wew. 0

mgr Katarzyna Rogala

logopeda, absolwentka filologii polskiej UJK w Kielcach oraz logopedii na UMCS w Lublinie. Dodatkowe kwalifikacje: neurologopedia i balbutologia. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka.

adres e-mail:k.rogala@mzppp.pl

gabinet nr 104   telefon wew. 104

mgr Monika Romaniec

logopeda, surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka KUL, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka, wspomaganiem rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem; prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej (SI).

adres e-mail:m.romaniec@mzppp.pl

gabinet nr 105   telefon wew. 105

mgr Julita Sideł

logopeda, neurologopeda, absolwentka Filologii Germańskiej UWr, oraz UMCS w Lublinie, dodatkowe kwalifikacje : oligofrenopedagogika, zajmuje się: diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

adres e-mail:j.sidel@mzppp.pl

gabinet nr 105   telefon wew. 105

mgr Marina Trifanowa – Kaczor

logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, dodatkowe kwalifikacje: Szkoła Trenerów I stopnia (KRT Kompetencje Rozwój Trening), zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną, prowadzi prelekcje na temat rozwoju mowy dziecka.

adres e-mail:m.trifanowa_kaczor@mzppp.pl

gabinet nr 216   telefon wew. 216

mgr Katarzyna Wawrzyniec

logopeda neurologopeda, absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dodatkowe kwalifikacje: ukończyła Kurs EEG-Biofeedback, zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną oraz prowadzi terapię EEG-Biofeedback.

adres e-mail:k.wawrzyniec@mzppp.pl

gabinet nr 101   telefon wew. 101

mgr Jolanta Wojtacha

logopeda, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci.

adres e-mail:j.wojtacha@mzppp.pl

gabinet nr 8   telefon wew. 0

mgr Dorota Zajączkowska

logopeda, neurologopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego dodatkowe kwalifikacje: wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci.

adres e-mail:d.zajaczkowska@mzppp.pl

gabinet nr 109A   telefon wew. 109

Wróć