MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-02-21 

Przypomnienie o PIT 40A za 2016r.

print

Przypominamy wszystkim nauczycielom, którzy korzystają z ZFSŚ, o konieczności dostarczenia kserokopii druku PIT 40A za 2016 rok do placówek z których przechodzili na świadczenia wypłacane przez ZUS (emerytura, renta rodzinna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne...) w terminie nieprzekraczalnym 30.03.2017r.

Wróć