MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-02-22 

Przyjmowanie dokumentacji na zespół orzekający

print

Sekretariat poradni nie jest upoważniony do przyjmowania dokumentacji wnioskodawcy na Zespół Orzekający.

Wróć