MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Terapia Dla przedszkoli (dzieci i ich rodziców)

Psychologiczna
Pedagogiczna
Logopedyczna
Terapia integracji sensorycznej
EEG Biofeedback
Terapia funkcji słuchowych