MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Działania profilaktyczne Dla przedszkoli (dzieci i ich rodziców)

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne
Zajęcia z profilaktyki logopedycznej
Zajęcia dot. bezpiecznego korzystania z Internetu
Zajęcia dot. radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Zajęcia dot. radzenia sobie z emocjami
Zajęcia dla dzieci nieśmiałych