MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Wsparcie dla rodziców Dla przedszkoli (dzieci i ich rodziców)

Porady
Prelekcje
Warsztaty
Terapia rodzin
Wsparcie w ramach Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego