MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Diagnoza Dla szkół podstawowych (uczniów i ich rodziców)

Psychologiczna
Pedagogiczna
Logopedyczna
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego
Przesiewowe badania logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne