MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Diagnoza Dla szkół ponadpodstawowych (uczniów i ich rodziców)

Psychologiczna i neuropsychologiczna
Pedagogiczna
Logopedyczna i neurologopedyczna