MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Terapia Dla szkół ponadpodstawowych (uczniów i ich rodziców)

Psychologiczna
Pedagogiczna
Logopedyczna
Grupowa dla dzieci w formie treningów i zajęć socjoterapeutycznych
Rodzinna - z udziałem dzieci