MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Wsparcie dla rodziców Dla szkół ponadpodstawowych (uczniów i ich rodziców)

Porady
Terapia rodzinna, małżeńska
Grupy wsparcia
Szkoła dla rodziców
Prelekcje
Interwencje w sytuacjach kryzysowych