MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Doradztwo zawodowe Dla szkół ponadpodstawowych (uczniów i ich rodziców)

Konsultacje
Porady
Szkolenia Rady Pedagogicznej
Udział w zespołach wychowawczych, zespołach interdyscyplinarnych