MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2019-12-05
Karmienie dziecka z perspektywy logopedycznej

Zobacz webinarium

2019-11-26
Generacja neet, czyli młodzi w próżni

Zobacz webinarium

2019-11-20
Zaburzenia przywiązania u dzieci

Zobacz webinarium

2019-11-12
Bezpieczeństwo ucznia w szkole, na co zwrócić uwagę i jak reagować

Zobacz webinarium

2019-11-05
Lęk u dzieci – jak pomóc go pokonać

Zobacz webinarium

2019-10-31
Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych

Zobacz webinarium

2019-10-23
Trening czystości

Zobacz webinarium

2019-10-08
Kształtowanie obrazu samego siebie

Zobacz webinarium

2019-10-01
Uczeń słabosłyszący w klasie szkolnej

Zobacz webinarium

Wróć