MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2018-04-11
Rola rodzica jako pierwszego doradcy ucznia w wyborze szkoły ponadpodstawowej

Zobacz webinarium

2018-04-04
Jak wspierać dziecko w rozwoju samodzielności

Zobacz webinarium

2018-03-26
Co robić kiedy nasza złość krzywdzi dziecko?

Zobacz webinarium

2018-03-13
Alternatywne i wspomagające metody w komunikacji z dzieckiem niemówiącym

Zobacz webinarium

2018-03-07
Sposoby pomocy i wsparcia dziecka z nadpobudliwością psycho-ruchową

Zobacz webinarium

2018-02-28
Gotowość szkolna dziecka

Zobacz webinarium

2018-02-20
Integracja sensoryczna we wczesnym wspomaganiu dziecka

Zobacz webinarium

2018-02-07
Audiogenne uwarunkowania rozwoju mowy

Zobacz webinarium

2018-01-31
Zagrożenia związane z oglądaniem pornografii przez dzieci i młodzież

Zobacz webinarium

Wróć