MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2019-02-07
Niegrzeczny...czy nieuważny, nadaktywny i impulsywny?

Zobacz webinarium

2019-01-29
Obraz ucznia z Zespołem Aspergera

Zobacz webinarium

2019-01-26
Zaburzenia przetwarzania słuchowego i Metoda Warnkego

Zobacz webinarium

2019-01-17
Mamo, tato, chcę być wielkim mówcą...

Zobacz webinarium

2019-01-10
Trudności okresu dojrzewania, zasady postępowania z młodzieżą

Zobacz webinarium

2018-12-13
Poprawna wymowa głosek: sz, ż, cz, dż

Zobacz webinarium

2018-11-20
Edukacja włączająca

Zobacz webinarium

2018-11-13
OD RELAKSU KLASYCZNEGO DO TRE (Trauma Release Excercise)

Zobacz webinarium

2018-11-08
Dysleksja - czynniki ryzyka

Zobacz webinarium

Wróć