MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2018-02-07
Audiogenne uwarunkowania rozwoju mowy

Zobacz webinarium

2018-01-31
Zagrożenia związane z oglądaniem pornografii przez dzieci i młodzież

Zobacz webinarium

2018-01-24
Stymulacja rozwoju mowy dziecka od narodzin do trzeciego roku życia.

Zobacz webinarium

2018-01-17
Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży

Zobacz webinarium

2018-01-10
Postawy rodzicielskie

Zobacz webinarium

2017-12-20
Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy przy MZ PPP w Kielcach

Zobacz webinarium

2017-12-13
Rola osób znaczących w kształtowaniu się osobowości dziecka

Zobacz webinarium

2017-12-06
Porozumiewanie się bez przemocy

Zobacz webinarium

2017-11-28
Zespół Aspergera

Zobacz webinarium

Wróć