MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2018-10-03
Jak zachęcić dziecko do mówienia i jak stymulować rozwoju mowy 2-latka

Zobacz webinarium

2018-09-26
Mnemotechniki do zastosowania w domu

Zobacz webinarium

2018-09-19
Trening umiejętności społecznch

Zobacz webinarium

2018-07-25
Procedura orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zobacz webinarium

2018-07-19
Procedura orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania

Zobacz webinarium

2018-07-11
Rola pamięci w życiu człowieka

Zobacz webinarium

2018-07-03
EEG Biofeedback jako treningu mózgu

Zobacz webinarium

2018-06-27
Świat noworodka

Zobacz webinarium

2018-06-20
Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w domu i w szkole

Zobacz webinarium

Wróć