MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2019-10-08
Kształtowanie obrazu samego siebie

Zobacz webinarium

2019-10-01
Uczeń słabosłyszący w klasie szkolnej

Zobacz webinarium

2019-06-24
Mass media i internet w perspektywie zbliżających się wakacji

Zobacz webinarium

2019-06-13
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej - adaptacja dziecka w przedszkolu

Zobacz webinarium

2019-06-11
Przygoda w życiu dziecka

Zobacz webinarium

2019-05-30
Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

Zobacz webinarium

2019-05-15
Sposoby wspomagania nauki dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zobacz webinarium

2019-05-14
Jak rozwijać samodzielność u małego dziecka

Zobacz webinarium

2019-04-16
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Zobacz webinarium

Wróć