MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2018-03-07
Sposoby pomocy i wsparcia dziecka z nadpobudliwością psycho-ruchową

Zobacz webinarium

2018-02-28
Gotowość szkolna dziecka

Zobacz webinarium

2018-02-20
Integracja sensoryczna we wczesnym wspomaganiu dziecka

Zobacz webinarium

2018-02-07
Audiogenne uwarunkowania rozwoju mowy

Zobacz webinarium

2018-01-31
Zagrożenia związane z oglądaniem pornografii przez dzieci i młodzież

Zobacz webinarium

2018-01-24
Stymulacja rozwoju mowy dziecka od narodzin do trzeciego roku życia.

Zobacz webinarium

2018-01-17
Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży

Zobacz webinarium

2018-01-10
Postawy rodzicielskie

Zobacz webinarium

2017-12-20
Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy przy MZ PPP w Kielcach

Zobacz webinarium

Wróć