MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2017-06-13
Motywacja w procesie osiągania celów życiowych

Zobacz webinarium

2017-06-05
Planowanie drogi edukacyjnej w aspekcie predyspozycji zawodowych

Zobacz webinarium

2017-05-30
Agresja i przemoc rówieśnicza w kontekście pomocy dziecku dręczonemu.

Zobacz webinarium

2017-05-23
Strategie radzenia sobie ze stresem. Jak reagujemy na sytuacje stresowe

Zobacz webinarium

2017-05-16
Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka 5-6 letniego

Zobacz webinarium

2017-05-09
Rozwój 3-latka z perspektywy logopedycznej

Zobacz webinarium

2017-05-02
Inteligencje wielorakie- zastosowania w praktyce

Zobacz webinarium

2017-04-25
Rozwój dziecka 3-letniego w perspektywie procesów przetwarzania słuchowego

Zobacz webinarium

2017-04-18
Rozwój 3-latka w perspektywie pedagogicznej.

Zobacz webinarium

Wróć