przykładowa diagnoza integracji sensorycznej


Diagnozę poprzedza konsultacja procesów Integracji Sensorycznej, na której terapeuta oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Konsultacja - pierwsza wizyta z terapeutą odbywa się bez udziału dziecka. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie diagnozy.

Chłopiec po diagnozie w poradni psychologiczno - pedagogicznej zaczął uczęszczać do mnie na terapię integracji sensorycznej. W wyniku słabej integracji zmysłów, dziecko ma różnego rodzaju kłopoty w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku domowym jak i poza domem.

Proces terapii integracji sensorycznej zawsze rozpoczyna się przeprowadzeniem pełnej diagnozy SI. Aby Was przygotować do pierwszego spotkania z terapeutą SI i do samej diagnozy odpowiemy Wam na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procesu diagnostycznego.

Integracja sensoryczna (SI) to - najkrócej rzecz ujmując - sposób, w jaki mózg porządkuje informacje przekazywane mu przez zmysły. Dzięki jej prawidłowemu funkcjonowaniu możemy zatem adekwatnie reagować na każdą sytuację życia codziennego. Przykładowo, dotykając brzegu gorącego garnka, odruchowo odsuwamy rękę.

Z zaburzeniami integracji sensorycznej zmaga się nie tylko maluch, ale wpływa ono i na dorosłych w jego otoczeniu. Z pomocą przychodzi tu terapia integracji sensorycznej (SI). Jej zadaniem jest wspomaganie działania układu nerwowego dziecka. Czy wiesz, że czas trwania terapii integracji sensorycznej to od 6 miesięcy do 2 lat?

Diagnoza integracji sensorycznej i jej zaburzeń. Aby zadbać o prawidłowy rozwój dziecka oraz komfort życia, warto wybrać odpowiednio wykwalifikowanego terapeutę, który dokona diagnozy integracji sensorycznej u dziecka (lub czasem osoby dorosłej).

W prawidłowo sporządzonym raporcie z przeprowadzonych badań SI terapeuta- diagnosta określa typ zaburzeń integracji sensorycznej, jaki dominuje u danego dziecka oraz opisuje ich możliwy wpływ na jego funkcjonowanie.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap to rozmowa z rodzicem. Wówczas jest obecny sam rodzic. Podczas rozmowy zostaje przeprowadzony również tzw. kwestionariusz do diagnostyki SI. W kwestionariuszu pytamy o samoregulację dziecka, jego uwagę, jedzenie, sen, jak również o systemy sensoryczne.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części: 1. Wywiad z rodzicami - terapeuta SI zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej. Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka opartą na standaryzowanych technikach. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostają opracowywane indywidualne plany terapii.

Rediagnoza Oceny Rozwoju Procesów Integracji Sensorycznej Prawa autorskie Wszelkie opublikowane materiały i informacje na tej stronie stanowią własność serwisu www.pomocdlajustynki.pl (z wyłączeni cytatów i odwołań do innych autorów).

Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI) służy w szczególności określeniu: obszarów, w których występują zaburzenia (równowaga, planowanie ruchu, czucie, słuch, węch, smak, itd) kierunku zaburzeń (nadwrażliwość, podwrażliwość), stopnia nasilenia zaburzeń.

Pełna diagnoza Oceny Dojrzałości Procesów Sensorycznych obejmuje 2-4 spotkania (180 - 240 minut łącznie). Pełna diagnoza kończy się wydaniem pisemnej opinii. Diagnoza integracji sensorycznej jest przeprowadzana przez specjalistów, takich jak terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda.

Diagnoza integracji sensorycznej to proces obserwacji swobodnego zachowania dziecka, wywiadu z rodzicami, klinicznej obserwacji, zastosowania odpowiednich testów i analizy wyników. Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi.

Testy i diagnostyka integracji sensorycznej . Diagnostyka zaburzeń integracji sensorycznej jest złożona i składa się z kilku etapów. Po pierwsze, terapeuta przeprowadza z rodzicami lub opiekunami dziecka szczegółowy wywiad. Czasami przed wizytą rodzic dostaje ankietę lub rozbudowany zestaw pytań, na które powinien odpowiedzieć.

Diagnozę może poprzedzić konsultacja procesów integracji sensorycznej, na której terapeuta wykona przesiewowe badania i oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie pełnej diagnozy (konsultacja jest wtedy wliczona w cenę diagnozy).

W Neurostacji wykonujemy pełną diagnozę wraz z opisem głębokich funkcji OUN ośrodkowego układu nerwowego. Celem diagnostyki i terapii integracji sensorycznej jest redukowanie lub eliminacja problemów wadliwej organizacji neuronalnej. Z czego wynikają zaburzenia integracji sensorycznej?

Ocena procesów integracji sensorycznej złożona jest z wywiadu, kwestionariusza SI, obserwacji klinicznej, obserwacji zabawy swobodnej i kierowanej. Po 4 roku życia diagnoza uzupełniana jest o standaryzowane testy SIPT - Sensory Integration and Praxis Tests.

Wskazaniem do zrobienia diagnozy są: opóźniony rozwój mowy. nadpobudliwość ruchowa. wybiórczość pokarmowa. nadmierna wrażliwość na bodźce (smakowe, węchowe, dotykowe, przedsionkowe) problemy z koncentracją. duża ostrożność i lęk u dzieci. zachowania agresywne i autoagresywne.

Wyjątkowe miejsce w internecie dla terapeutów zaburzeń Integracji Sensorycznej, jak również dla rodziców szukających porad i pomocy w wychowywaniu swoich maluchów.

About przykładowa diagnoza integracji sensorycznej

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly